Crossmedia

Bij Crossmedia wordt waarde toegevoegd door meerdere kanalen te combineren en elkaar te laten versterken. Bijvoorbeeld door online op je tablet mee te doen aan een quiz op televisie. Crossmediaal denken noemen we dat. Zie hieronder voorbeelden welke meerdere kanalen optimaal inzetten om de boodschap te versterken.