Crossmedia

Bij Crossmedia wordt waarde toegevoegd door meerdere kanalen te combineren en elkaar te laten versterken. Bijvoorbeeld door online op je tablet mee te doen aan een quiz op televisie. Crossmediaal denken noemen we dat. Zie hieronder voorbeelden welke meerdere kanalen optimaal inzetten om de boodschap te versterken.

Print en mobiele marketing in harmonie

Je zou zeggen dat marketing in print en mobiele marketing elkaars tegenpolen zijn maar niets in minder waar wanneer beide middelen op een goede manier worden gecombineerd. Crossmediaal dus.

Reporters Without Borders heeft een campagne gelanceerd waarin wordt gewezen op het feit dat persvrijheid lang niet overal vanzelfsprekend is. De journalisten maken gebruik van een QR-code om de advertenties in print te combineren met de techniek van een smartphone.… Lees meer